Urząd Miasta

 

Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
ul.Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

tel. 74 86-21-700 

fax. (74) 866 13 51 lub (74) 8621 718
e-mail: kudowa@kudowa.pl

Nr konta bankowego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

02 9523 1011 0312 5325 2003 0005

Bank Spółdzielczy Kłodzko/Filia Kudowa-Zdrój

 


 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych  jest Urząd Miasta w Kudowie- Zdrój  z siedzibą w 57-350 Kudowa-Zdrój przy

ul. Zdrojowej 24.

 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

1. listownie: 57-350 Kudowa- Zdrój przy ul. Zdrojowej 24.

2. drogą elektroniczną - e-mail:  kudowa@kudowa.pl

3. telefonicznie: 74 862 17 00, 74 866 19 26, 74 866 19 28

 

Kontakt w sprawie ochrony danych

W  sprawie  przetwarzania  danych osobowych  u  Administratora należy się   kontaktować  poprzez adres e-mail: iod@kudowa.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a),niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą inne podmioty upoważnione  na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju  zostały określone w naszej Polityce Prywatności.


 

załączone pliki
wykaz numerów wykaz numerów» [ 305.95 kB ]

mapa

Pokaż mapę
Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1